Ученици на СУ „Свети Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив с достойно представяне на областните кръгове на олимпиади 2019/2020!
.

Млади, умни и талантливи!
Така можем да определим успешно представилите се ученици от СУ „Свети Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив, на областните кръгове на олимпиадите по различни предмети! Представянето на нашите деца е достойно за похвала, тъй като и във всички класове, при които няма национален кръг, учениците ни заемат челни места. Ние, учителите им, знаем, че са съвсем в началото на един много дълъг и труден път. Знаем, че, за да постигнат успехи в живота, ще са нужни много усилия, труд и постоянство! Но те са добрият пример в забързаното ни ежедневие! Те са символ на упоритост, целеустременост и отдаденост! Поздравления, деца!
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

V КЛАС

Мила Петкова Тонева, Vв клас – I място

Ралица Иванова Тотева, Vв клас

Ивелина Николаева Иванова, Vг клас

Мира Андреева Попиванова, Vг клас

VI КЛАС

Мейлин Зафер Мюмюнова, VIг клас- I място

Преслав Евгениев Петров – VIв клас

Аделина Филипова Филипова – VIв клас

София Радославова Илчева – VIа клас

Ива Спасимирова Каназирева, VIд клас

Росица Георгиева Георгиева, VIг клас

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Тереза Димитрова Сакънтиева, Vклас – I място

Николай Бориславов Балабанов, Vб клас

Калоян Георгиев Чавдаров, VIв клас

София Радославова Илчева, VIа клас

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Димитър Ивов Войников, Vа клас – I място

Александър Илков Топлев, Vг клас

Тереза Димитрова Сакантиева, Vв клас

Мирослава Владимирова Чаева, Vб клас

БИОЛОГИЯ И ЗО

Борис Ангелов Калоферов, VIIб клас – класиран на национален кръг

Виктория Николаева Узунова, VIIв клас

Мирослава Иванова Чакърова, VIIв клас

Радослав Ивайлов Първанов, VIIг клас

Ивайла Жекова Петкова, VIIд клас

Костадин Георгиев Илчев, VIIа клас

Димитър Марков Базлянков, VIIа клас

Дамян Ивайлов Минчев, VIIа клас

Ивайло Йорданов Герчев, VIIз клас

Мариана Веселинова Маровска, VIIз клас

Виктория Данаилова Петрова, XIIв клас

ХИМИЯ И ООС

Ивайло Илиев Къртев- VIIб клас– класиран на национален кръг

Борис Ангелов Калоферов- VIIб клас– класиран на национален кръг