По случай Деня на Земята, учениците от IXв клас, иновативна паралелка, профил ПРИРОДНИ НАУКИ с АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, обновиха градинката на училището на ул. „Иван Вазов“ 19. В подкрепа на инициативата Община Пловдив предостави ръкавици и цветя.
 
Учител: Йорданка Алексиева – старши учител по биология и ЗО и класен ръководител на IXв клас