Учениците от СУ „Св. Патриарх Евтимий “ – гр. Пловдив се представиха достойно на състезанието по български език „Св. Иван Рилски“

V клас
I място – Мария Симитчиева и Никол Гайдаджиева;
II място – Мария Дзанева и Томи Велев;
III място – Василена Матеева и Магдалена Пишанова.
Учители: Захаринка Димова – старши учител по български език и литература
Златка Топузова – старши учител по български език и литература

VI клас
III място – Ива Москова и Росица Върбанова.
Учител: Росица Караджова – старши учител по български език и литература

VII клас
I място – Калина Кънева;
III място – Деница Изевкова и Йоана Станева
Учители: Милка Белчева – старши учител по български език и литература
Филиска Балева – старши учител по български език и литература

Поздравления за учениците и техните учители!