Урок по физика и астрономия и изобразително изкуство на тема „Светлина и цветове“.

На 17.02.2017г. в залата на СУ „Свети Патриарх Евтимий“ се състоя открит бинарен урок по физика и астрономия и изобразително изкуство на тема „Светлина и цветове“. Участваха ученици от ХІд клас и техните учители Юлиана Белчева- физика и астрономия и Дамян Митърчев – изобразително изкуство.