Тържество на ГЦОУД – II клас, в чест на 151 години от обесването на Васил Левски.

Учители: Катя Кирова, Катерина Шакаданова-Данаилова, Ангелина Донгова и Валентина Чимска