Тържествен педагогически съвет с почетно присъствие на всички бивши директори и учители.

Тържествен педагогически съвет с почетно присъствие на всички бивши директори и учители– мултифункционална зала в сградата на ул. „Иван Вазов“ №19