ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ
на 75-годишния юбилей на училището

Изложба „Училище в миналото, училище в настоящето, училище в бъдещето…“, посветена на 75-годишния юбилей на СУ „Свети Патриарх Евтимий“ – II етаж на сградата на ул. „Иван Вазов“ №19