ТРЕТО МЯСТО ЗА УЧЕНИЦИ ОТ СУ“СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ НА НАЦИОНАЛНAТА УЧЕНИЧЕСКА KOHФЕРЕНЦИЯ „ФИЗИКА-ИНЖЕНЕРСТВО-ТЕХНОЛОГИИ“ 2023 г.

Днес, 04.11.2023 г., се проведе Националната ученическа конференция „Физика-Инженерство-Технологии“, организирана от Физико-технологичният факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Една от основните цели на конференцията е творческа изява на ученици с интерес към физиката, инженерството и технологиите. Конференцията се провежда със съдействието на Фондация „Еврика“.
Отборът на СУ „Свети Патриарх Евтимий“, в който участваха Мануела Бозова, Петя Лапкова и Дияна Пеева от IXв клас (иновативна паралелка, профил ПРИРОДНИ НАУКИ), с ръководител главен учител по физика и астрономия Юлиана Белчева, завоюва трето място с разработка по темата „Физика и здраве“. Учениците много задълбочено разгледаха темата за видовете диабет, експериментално определяне на концентрация на захарен разтвор, принцип на действие на глюкомера, съвети за предпазване от диабет.
Пожелаваме им още много успехи!