интердисциплинарен интерактивен урок с ІІА  клас

„Традиции в родния език и изкуството“
интердисциплинарен интерактивен урок с ІІА клас

Глобална цел на урока: Да съпоставят бита и традициите от съвремието и миналото и да се открие връзката между тях във всички сфери на живота. Учениците да опознаят красотата и богатството на родния език, използван от предците ни, за да могат да осмислят текстове от художествената литература и да пазят и предават народните традиции/ в литературата, музиката и изобразителното изкуство/.

Представяне на творци в областта на литературата, музиката и изобразителното изкуство, утвърдили се на картата на европейското и световно изкуство с модерния си самобитен стил, наложен благодарение на силното влияние на фолклора в творчеството им / Иван Вазов, Владимир Димитров Майстора, Теодосий Спасов.