Технологиите ни представят-По стъпките на първия народен будител“

Иновативните ученици от VIIз клас показаха пред родители и гости какво са научили в обучението си по проект STEAM2 .
В открит интердисциплинарен урок на тема „Технологиите ни представят-По стъпките на първия народен будител“ учениците доказаха, че с помощта на писменото слово и дигиталните технологии могат да вървят по следите на Паисий, да проучват, да изследват, съпреживяват и накрая да сътворят своята първа електронната книга. Оказа се, че математиката не е трудна, когато задачите са интересни, а с програмиране и микробит децата могат сами да направят крачкомер. След оспорван дебат всички стигнаха до извода, че все пак „компютърната мишка не е успяла да изяде книжката“ и в нашия свят има място и за писменото слово, и за дигиталните технологии.
Целта на екипа от техните учители е постигната -седмокласниците се представиха като отлични изследователи, които не се плашат от трудностите и могат да се справят с всяка поставена задача.