🥇Теодор Костурски от Iв клас спечели два златни медала от участие в Кралската Лига на Олимпиади Кингс.
Поздравления за победителя!
Класен ръководител: Светослав Стойчев – старши учител начален етап