Теодора Георгиева Шиндова – заместник-директор по учебната дейност

Образователно-квалификационна степенмагистър, специалност „Електронна техника и микроелектроника“ към ТУ – София, Филиал Пловдив

Професионално-квалификационна степенПета, Тракийски университет, ДИПКУ, Стара Загора

Следдипломна специализация: Професионална квалификация „Учител по информатика и информационни технологии“, ФМИ, ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдив

Професионален опит: 18 години

email: teodora.shindova@patriarcha.com