Таня Айгърска – учител по информатика и информационни технологии