„Тайният свят на клетките“

изложба на ученици от XIг и XIд клас на СУ „Св. Патриарх Евтимий“.
Учител: Йорданка Алексиева – старши учител по биология и ЗО