„Тайните на природата“

На 07.02.2023 год. професионалната учебна общност от учители и учениците от иновативната паралелка VIIж клас показаха интердисциплинарен открит урок на тема „Тайните на природата“.

Откриването на новата учебна година в нашето училище беше белязано от два запомнящи се момента.

Click me! Click me!