„Тайните кодове на живота“
интердисциплинарен урок с IХВ клас

интердисциплинарен урок с IХВ клас
Една амбициозна и трудна идея да се докоснем до Кодовете на живота бе успешно осъществена от екипа на IXВ клас и учителите им.

Интердисциплинарният урок започна с философската категория „живот” , която се опря на четири чудесни микроесета на испанския писател и философ Хавиер Гома – Образът на твоя живот, Обичаят да живеем, Искам всичко и Евое.

Колегите по биология и химия сравниха кода на човешкия геном с книга дебела колкото 800 библии и включиха учениците в интереснатата и образователна игра-верига „Биологията и химията в кодовете на живота”.

По физика представиха цветовете, зрението, спектъра на видимата светлина и колелото на цветовете.

С колегата по география учениците пътуваха с различни шевици по целия свят, а накрая се потопиха в магическата красота, символиката и силата на българските шевици с колегите по история и изобразителното изкуство. Разказаха ни приказки в шевици и изработиха модели на ризи с украса от шевици, а също така изработиха прекрасни картички и книгоразделители.

„Изворът на Белоногата” бе изборът от българската литература за богатство от думи – символи и закодирани послания.

Ръченицата ни разкри тайната на такта 7/8 и кодираната комбинация от 7 – творчество, знание и любов; 8 – сила, власт и успех.

Урокът завърши с право хоро и отново почувствахме силата на енергията, свободата и единството.