С почетен плакет на СУ „Св. Патриарх Евтимий“ и поздравителен адрес бяха изпратени в пенсия учители доайени. Отличията бяха присъдени на учителите от начален етап Гинка Иванова и Жана Колева, на учителите по български език и литература Милка Белчева и Соня Млекарова, на Антоанета Стамболджиева – учител по химия и ООС, на Любка Смилянова – учител по география и икономика, на Велка Петканова – учител по технологии и предприемачество и на Донка Чиликова – учител по английски език, за личния им принос в отстояването на традициите и издигането на авторитета на училището, за проявените всеотдайност и професионализъм в ежедневната дългогодишна работа с учениците и грижата за превръщането им в успешни и стойностни личности. Директорът Валентина Стоенчева връчи отличията на дамите и за пореден път благодари за цялостната им педагогическа и творческа дейност и за това, че са оставили трайна диря в живота и духовната общност на училището.