Предаването на Училищно радио „Патриарха+“ е посветено на деня на св. Патриарх Евтимий – 20.01. и на патронния празник на училището.

Ръководител на екипа: Даниела Попова – старши учител по музика