Съзтезание

Лъчезара Георгиева, VIд клас – Трето място на състезанието по БЕЛ
Йоана Станева, Vllа клас – Първо място на състезанието по БЕЛ
Живка Бонева, VIIд клас – Второ място на състезанието по БЕЛ
Учител: Филиска Балева – старши учител по български език и литература