Стефан Георгиев Марков – старши учител начален етап

Образователно-квалификационна степен: магистър – НУП към ПУ „П. Хилендарски“ – Пловдив

Професионален опит: 38 години

еmailstefan.markov@patriarcha.com