СРЕЩИ ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ 27 – 29.04.2023 год.

Домакин: СУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Пловдив – иновативно училище

Мобилности от:  СУ „Йоан Екзарх Български“, гр. Шумен- иновативно училище;

                                 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Антон, обл. София;

                                  ОУ „Черноризец Храбър“, гр. Варна.