СОФИЯ ИЛЧЕВА

На 23 април по случай Деня на националния суверенитет и на детето в Република Турция, Генералното консулство в Пловдив традиционно бе домакин на децата от различни училища в района. По случай празника Българско-Турският литературен клуб бе обявил конкурс на тема „Светът в моите мечти“ за поезия , проза, фотография и детска рисунка.

СОФИЯ ИЛЧЕВА от IVб клас бе удостоена с втора награда в раздел поезия.