Синдикат “Образование“

През ноември месец Синдикат “Образование“ към КТ “Подкрепа“ проведе национален конкурс за организиране и провеждане на дистанционното обучение през февруари- юни 2020 година. Участниците кандидатстваха в няколко групи:
А. Група – Учители
Б. Група – Училищни екипи
В. Група – Директори и управленски училищни екипи, методически обединения, обществени съвети, училищни настоятелства
Г. Група
Всички, които обективно и позитивно отразяват обучението онлайн и дейността на образователните институции в дигитална среда: МОН, РУО, Медии, Родители
Нашето училище кандидатства в първите три групи. Всеизвестно е, че ние започнахме дистанционното обучение безпрепятствено от първия ден благодарение на добрата предварителна подготовка и създадената добра организация. Затова не бяха изненада и отличията, завоювани и в трите групи.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И ТЕХНИТЕ ПАРТНЬОРИ С ПРИНОС В ДИСТАНЦИОННАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ