СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ В СУ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

НАЧАЛЕН ЕТАП

I клас – няма свободни места;

II клас – няма свободни места;

III клас – няма свободни места;

IV клас – няма свободни места;

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

V клас – няма свободни места;;

VI клас – няма свободни места;

VII клас – 1 свободно място;

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

VIII клас

Няма свободни места;

IX клас

Няма свободни места;

X клас

Профил „Природни науки“, първи чужд език – немски (интензивно изучаван в VIII клас), втори чужд език – английски  – 1 място;

XI клас

Приемат се ученици само по същия профил, ако задължителните профилиращи предмети са еднакви.

Профил „Природни науки“, първи чужд език – английски език (интензивно изучаван в VIII клас), втори чужд език – испански – 2 места;

XII клас

Приемат се ученици само по същия профил, ако задължителните профилиращи предмети са еднакви.

Профил „Природни науки“, първи чужд език – немски (интензивно изучаван в VIII клас), втори чужд език – английски  – 2 места;

Профил „Обществени науки“, първи чужд език – английски (интензивно изучаван в VIII клас), втори чужд език – немски/испански/италиански – 2 места;

Профил „Обществени науки“, първи чужд език – испански (интензивно изучаван в VIII клас), втори чужд език – английски – 1 място;