Клуб „Светът на технологиите. Как да бъдем дигитално грамотни и отговорни. Как да бъдем подготвени за бъдещето.“ с ученици от Х клас

Ръководител: Надя Лазарова – старши учител по математика и информационни технологии