Световния ден на добротата –13. XI.

Изнесено тържество от ГЦОУД – Iг клас по повод Световния ден на добротата –13. XI.
Учител: Марияна Даскалова – старши учител начален етап