Световния ден на водата

<В СУ „Свети Патриарх Евтимий“ отбелязахме Световния ден на водата Иновативната паралелка Vд клас отбеляза Световния ден на водата, като се включи във вече традиционния за Пловдив детски празник „Природата за водата“, който тази година се проведе в спортната зала на нашето училище. Учениците представиха своите проекти за справяне със замърсяването и опазването на водното богатство.

През седмицата 19 – 23.03.2018 год съвместната публична изява на клуб “Химията – интересна и забавна” и клуб ”Млад химик”, работещи по проект „Твоят час“, беше посветена на Световния ден на водата.

Учениците Божидар Петров – Xв клас, Емил Милев – Xа клас, Виктория Петрова – Xв клас, Виктория Паунова – Xв клас от клуб “Химията – интересна и забавна” бяха изготвили презентации на тема “Водата – извор на живот”, а учениците Роксана Стоянова – VIIб, Ивет Ангелова-VIIж, Йоанна Петрова- VIIд от клуб “ Млад химик” бяха изготвили една съвместна презентация на същата тема “Водата – извор на живот” , които бяха представени в училище.

Учениците от клуб “Химията – интересна и забавна”, събраха и оформиха брошури с любопитни данни за водата и съвети за пестене на вода вкъщи. Те бяха раздадени на учениците от V-ти клас и VІІ-ми клас.

Учениците от клуб „Млад химик“ и клуб “Химията – интересна и забавна”, заедно бяха подредили изложба в кабинет 10, посветена на деня на водата на тема: “ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ” с мото: „Чиста вода – чиста планета.”

По идея на участниците в двата клуба „Химията – интересна и забавна” и „Млад химик“ се проведе КОНКУРС ЗА ПОСТЕР, ПЛАКАТ, МАКЕТ на тема: “ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ” с мото: „Чиста вода – чиста планета.” Конкурсът даде възможност за изява на творческите заложби на децата и учениците, както и да се стимулира техният интерес към решаване на проблемите с опазване и използване на водите и съхраняване на природата.

Клуб ”Млад химик” – ръководител Елена Стефанова-Божинова