Световния ден на водата

На 22 март, с изложба на проекти на ученици от IX и Х клас, отбелязваме Световния ден на водата. Целта на деня е да привлече вниманието на обществеността към проблема за достъпа до чиста питейна вода и съхраняването на водните ресурси.

Учител: Силвия Червенкова – старши учител по химия и ООС