„Световен ден на Земята“

Учениците от IVв клас с класен ръководител Трендафила Бербенлиева за пореден път спазиха традицията за засаждане на дръвче в двора на своето училище, с което се включват и отбелязват инициативата на ООН „Световен ден на Земята“. С тази инициатива засадените дръвчета в двора на нашето училище от завършващите ученици, от IV клас, с кл. ръководител Трендафила Бербенлиева станаха седем.