Светлин Запрянов

Светлин Запрянов, ученик в VIIб клас, се класира на трето място на Националното състезание „Пиърсън“.

Учител Дона Чиликова – старши учител по английски език.