„Свети Иван Рилски“

Приключи и шестнадесетото издание на състезанието по български език „Свети Иван Рилски“. Награждаването на класиралите се на първите три места от втория етап и от генералното класиране се състоя в сградата на Областната администрация (Областната управа) на 12.06.2019 г.
Отлично представяне на ДЕНИЦА КРЪСТЕВА от Iб клас – първо място.
Класен ръководител: Велка Славова

Отлично представяне на РАДОСТ ТОДОРОВА от IIIв клас –трето място.
Класен ръководител: Трендафила Бербенлиева