Самуил Гешев

Самуил Гешев от Iг клас спечели 2-ро място, сребърен медал и грамота на АМАКидс Национална олимпиада по ментална аритметика, проведена 22-23 април 2023 година.
Учител: Димитринка Билева – старши учител начален етап