РЕГЛАМЕНТ НА УЧРЕДЕНАТА НАГРАДА НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПЛОВДИВ

Уважаеми учители, родители,

Предвидена е възможност номинации за награждаване на педагогически специалисти и директори на училища, детски градини, ЦПЛР и СОЗ да могат да се от правят широк кръг заинтересовани лица, включително от директори и учители за свои колеги, граждани, родители и ученици. Мотивираните предложения трябва да бъдат представени в Регионално управление на образованието – Пловдив в срок до 17.05.2021 год. по един от посочените начини: на електронен адрес – mail@ruoplovdiv.com, чрез системата за сигурно електронно връчване, по лицензиран пощенски доставчик или в деловодството на Регионално управление на образованието-Пловдив. Тържеството за връчването на наградите ще бъде организирано от Регионално управление на образованието – Пловдив и проведено на 26.05.2021 година в професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Пловдив.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЯНЕ НА НАГРАДАТА