„Работа по групи в часовете за занимания по интереси във втори клас – ЦДО“.

„Работа по групи в часовете за занимания по интереси във втори клас – ЦДО“
Открит урок проведен от Василка Петрова – учител ГЦОУД