Пътешествие в еукариотната клетка

Открит интерактивен урок-игра на тема „Пътешествие в еукариотната клетка“ , проведен от г-жа Веселина Бойчева – Чапанова с учениците от VІІ клас, 21.10.2016 год.