Заглавие

И тази година призово място на националното състезание „Пътешествие в биологията“!
Браво на учениците от профилираните паралелки:

Теодора Георгиева – Хд клас
Димитър Димитров – XIд клас
Татяна Ангелова – XIIд клас
Учител: Йорданка Алексиева – старши учител по биология и ЗО