интердисциплинарен интерактивен урок с VIЖ  клас

„Пътеводител- проучи, опознай, създай, научи“
интердисциплинарен интерактивен урок с VIЖ клас

Преподавателите и учениците от иновативната паралелка на VIЖ клас подготвиха и представиха интерактивен урок на тема „Пътеводител- проучи, опознай, създай, научи“ в Цар-Симеоновата градина в гр. Пловдив.

В урока учениците проучват и представят обекти, свързани с българската историята и историята на града ни. Работят разделени в 6 групи, ориентират се с компас по карта на градината за намиране на обектите. Откриването на обекта е чрез задачи или QR- код. Решават математическа задача, изчисляват разстоянието от входа до своя обект с помощта на мащаб от картата. Всека група изпълнява спортни дейности- различни физически упражнения на място.

Търсят необходимата информация, извличат важни и съществени факти за своя обект, и след анализиране я представят на всички пред Виенския павилион. Учениците подготвиха и представиха информация за Васил Петлешков, Христо Ботев, паметникът на Момотаро – подарък от японския град Окаяма на град Пловдив за побратимяването на двата града, детската площадка в Цар-Симеоновата градина, Фонтана на богинята на плодородието Деметра и на създателя на Цар-Симеоновата градина – Люсиен Шавалас.

Изпяха песните: „Радецки“, Пента тоник – мейки мейки, на френски „Братко Жак“, „Хубава си татковино!“ и накрая завършиха с „Моя страна, моя България“. Това е нашият кратък пътеводител в Цар – Симеоновата градина, заемаща основно място в центъра на град Пловдив.

МЕДИИТЕ ЗА УРОКА