Първият носител на почетната награда „Свети Патриарх Евтимий“
е ученичката от ХІІг клас ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ЯНКОВА

Наградата се присъжда след номинации за постигнат висок успех
при усвояване на учебният материал,
за принос за утвърждаване на ученическата общност,
за издигане авторитета и имиджа на училището
и за активно участие в благотворителни инициативи и дейности.