„Първа долекарска помощ“

На 28.03.2023 год. ученици от XIг клас представиха лекция на тема „Първа долекарска помощ“ Ученици от VIII и X клас получиха основни знания и умения за безопасно и адекватно поведение, и оказване на първа помощ при различни травми и инциденти.
Учител: Камен Христосков -учител по история и цивилизации и гражданско образование