Пролетните състезания по български език и литература и математика

Поздравления за отлично представилите се ученици от СУ „Св. Патриарх Евтимий“ на Пролетните състезания по български език и литература и математика
22-23.04.2023 год.

IIа клас – класен ръководител Марияна Буботилова – старши учител начален етап;

IIб клас – класен ръководител Нелина Михайлова – старши учител начален етап;

IIIа клас- класен ръководител Гергана Иванова- старши учител начален етап;

IIIб клас – класен ръководител Трендафила Бербенлиева- старши учител начален етап;

IIIв клас – класен ръководител Жана Колева – старши учител начален етап;

IIIг клас – класен ръководител Елена Динчева- старши учител начален етап;

IVб клас – класен ръководител Любка Йоновска- главен учител начален етап.