Проект: (STEAM)2= хармония

SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, ARTS, MATHEMATICS X SMART THINKING, ENGAGING, ACTIVE learning and MOTIVATION

(Умно Мислене, Ангажиращо се с Активно учене и Мотивация)

АНОТАЦИЯ НА ИНОВАТИВНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ – I, V и VIII клас – ТУК