Клуб „Букварино“
Ръководител Атанаска Ганева

Клуб „Творческо писане“
Ръководител Евдокия Пенкова

Клуб „Млад еколог“
Ръководители Веселина Бойчева -Чапанова и Лилия Тодорова

Клуб „ЛЕКА АТЛЕТИКА“
Ръководител Катя Кръстева

Клуб „Млад химик“
Ръководител Елена Божинова-Стефанова