Проект на учениците от IIIБ клас

Проект на учениците от IIIБ клас, с класен ръководител Трендафила Бербенлиева, посветен на Световния ден на рециклирането- 18.03.2023 г.