Проект на тема: „Слънчевата система“

Проект на тема: „Слънчевата система“ по Човекът и обществото на IVг клас
Класен ръководител: Нелина Михайлова – старши учител начален етап