ПРОЕКТ „ЗЕМЯТА ИМА НУЖДА ОТ НАС“

„Земята има нужда от нас“ е проект между две български училища – СУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр.Пловдив и СУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък, за популяризиране и активна дейност насочена към Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН.

Живеем във време на климатични промени и катаклизми, в които всеки носи своята лична отговорност за опазване на нашата планета. Грижа и отговорност на всяка обучаваща институция е да възпитава своите ученици в екологично мислене и поведение и да изгражда нагласата, че бъдещето на планетата зависи от всеки и всяко действие е от значение.

Проектът „Земята има нужда от нас“ бе отличен с национален знак за качество от Националното звено за координация по дейност eTwinning.  Знак за качество е присъден на учителите: Таня Мандраджиева, Таня Айгърска и Петя Делчева и на учениците от Vд клас.