Проектна работа по родинознание „Моето любимо място в Пловдив“ на учениците от Iа клас.

Учител: Василка Петрова – учител начален етап