Приключи първи етап на седемнадесетото издание на състезанието по български език „Свети Иван Рилски“

Приключи първи етап на седемнадесетото издание на състезанието по български език „Свети Иван Рилски“.
Отлично представяне на:

Божидара Тодорова от IIб клас –първо място
Анастасия Гогова от IIб клас– второ място
Класен ръководител – Велка Славова