Показател за високото качество на обучение в  СУ „Свети Патриарх Евтимий“  са високите резултати от Националните Външни оценявания, както и от Държавните зрелостни изпити, които нареждат нашите възпитаници на едно от призовите места в областта.