„Преходът на Блез Паскал от физика към метафизика“.

Открит бинарен урок по физика и астрономия и философия,
проведен от г-жа Юлиана Белчева – главен учител по физика и астрономия, г-жа Светлана Енева – старши учител по философия и г-жа Лиляна Грозева – старши учител по философия