Пресмятане на числови изрази.

Открит урок па математика на тема ”Пресмятане на числови изрази. Упражнение.” проведен от г-жа Валя Георгиева с учениците от VІа клас, 26.09.2016 год.